Färingtofta kyrkogård

- ligger på sluttningar ner från kyrkan.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som singel.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Askgravlund

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär.