Färingtofta kyrkogård

- ligger på sluttningar ner från kyrkan.