Riseberga kyrka

Kyrkan är en kyrkobyggnad i Riseberga socken och Riseberga-Färingtofta församling, Norra Åsbo härad i Skåne. Den ligger 4 km öster om Ljungbyhed och tillhör Lunds stift.

Riseberga kyrka invid Rönne å är en salskyrka med långhus och smalare kor i väster. Det finns också ett torn. Långhuset är försett med stora rundbågiga fönster och tunnvalv dekorerade med målningar av professor Einar Forseth. I koret en altarpredikstol.

Kyrkan med från början ett lågt torn har medeltida ursprung och kan från början ha varit ett kapell medan Herrevads klosterkyrka varit församlingskyrka. Långhuset var från början rektangulärt och endast 12 meter långt.

Vid 1600-talets slut byggdes kyrkan troligen om och 1707 byggdes tornet på för att ge plats för kyrkklockorna. År 1733 tillkom en korsarm åt norr och 1787 en åt söder. Enligt traditionen har man hämtat stenen från ruinerna av Herrevads kloster. År 1819–1820 förlängdes långhuset till totalt 24 meter och koret flyttades över från öster till väster. Vid återinvigningen 1820 tillägnades kyrkan kronprins Oscar I och benämnes alltså Oscars kyrka.
År 1937 restaurerades kyrkan, varvid tunnvalvet försågs med målningar av professor Einar Forseth. En ny inre restaurering gjordes 1987.

Inventarier
• En tidigare altartavla som visar den döde Jesus omgiven av gråtande kvinnor och änglar, skulpterad av bildhuggaren Bokelund i Gumlösa och målad av konstnären Wäström 1780. Nu hänger denna tavla på en av långväggarna i skeppet.
• Altarpredikstol från 1822 ritad av arkitekt Fredrik Blom.
• Dopfat från 1645.
• Nattvardskalk från 1646.
• Takmålningar från 1937 av konstnären Einar Forseth (1892-1988).

Orglar
• 1757 bygger Anders Malmlöf, Malmö, en orgel i kyrkan.
• 1868–1869 byggs orgeln om av Knud Olsen, København, & Jöns Olsson Lundahl, Malmö.
• 1937 görs vissa förändringar av Theodor Frobenius & Co, Lyngby, Danmark. Bl.a. byter han ut Clarinet 8' mot Blockflöjt 2'.
• 1970: Olof Hammarberg, Göteborg, bygger på södra läktaren en mekanisk orgel med 19 stämmor fördelade på 2 manualeroch pedal. Fasaden ritad av Hammarberg i samråd med J. Seldenthuis.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 500 personer.

Riseberga kyrka ligger strax öster om Ljungbyhed.

GPS-koordinatorer:

X: 56.07222
Y: 13.30288