Östra Ljungby kyrkogård

- ligger mitt emot kyrkan på andra sidan Byvägen. Gravsättning vid kyrkan har inte skett på över 100 år.

Kistgravplats i gräs.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som i singel på Östra Ljungby kyrkogård.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer. Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. 

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.