Källna kyrka och sockenstuga

Kyrkan byggdes i rött tegel 1870-71 med västtorn och rektangulärt långhus med en femsidig avslutning i öster. Den tidigare sockenkyrkan låg vid Rönneå, söder om den nuvarande. En större renovering gjordes ca 1940.

Sedan 1979 står 1480 års kyrkklocka i vapenhuset, deponerad av Helsingborgs museum.

Dopfunten av sandsten är från 1250-talet och tillhörande dopfat av mässing är från 1600-talet.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 180 personer.

Källna kyrka ligger strax utanför Östra Ljungby.

GPS-koordinater:

X: 56.19656
Y: 13.02944