4. Kyrkogårdar och markanläggningar

Vi vill anpassa våra kyrkogårdsmiljöer så att vårt arbete blir mer hållbart.

Mål

Vi vill anpassa våra kyrkogårdsmiljöer så att vårt arbete blir mer hållbart. 

Här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi använder enbart förnybart bränsle i våra maskiner på kyrkogårdarna.
  • Våra kyrkovaktmästare har fått utbildning i användning av batteridrivna maskiner.
  • Vi har anlagt fem odlingsplatser för att möjliggöra egenförsörjning av blommor.