En grön vattenkanna hänger på en krok.
Foto: Illustratör Susanne Engman

4. Kyrkogårdar och markanläggningar

Vi vill anpassa våra kyrkogårdsmiljöer så att vårt arbete blir mer hållbart.

Mål

Vi vill anpassa våra kyrkogårdsmiljöer så att vårt arbete blir mer hållbart.

Delmål

Anlägga fem odlingsplatser för delvis egenförsörjning av blommor.

Åtgärdsprogram

Vaktmästare i Vedby, Riseberga, Östra Ljungby, Gråmanstorp och S:t Petri (Lillhem) påbörjar ett projekt med att anlägga odlingsytor för att odla perenna blommor.