Gråmanstorps kyrkogård

- består till största delen av gravar i singel. Här finns drygt 6 km buxbomshäckar. Intill minneslunden finns en damm, inbäddad i grönska, med springvatten.