Gråmanstorps kyrkogård

- består till största delen av gravar i singel. Här finns drygt 6 km buxbomshäckar. Intill minneslunden finns en damm, inbäddad i grönska, med springvatten.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i singel.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

En viktig text att läsa för dig som är eller kommer att bli gravrättsinnehavare.