Färingtofta kyrka

Josephinas kyrka (Färingtofta kyrka), är en av de ursprungliga sockenkyrkorna, grundlagd på initiativ av det dåvarande cistercienserklostret Herrevad, inom nuvarande Klippans pastorat. Färingtofta kyrka har sedan äldsta tid utgjort annexkyrka till Riseberga. Kyrkan uppfördes under tidigt 1200-tal, men byggdes om helt i början på 1800-talet.

Namnet Josephinas kyrka fick den nya kyrkan, när den återinvigdes 1828 och tillägnades kronprinsessan sedermera drottning Josephina, Oskar I:s gemål. Därför kallas kyrkan Josephinas kyrka.
Josephina av Leuchtenberg, född 14 mars 1807 i Milano, död 7 juni 1876 i Stockholm var Sveriges och Norges drottning; och äldsta dotter till vicekungen av Italien, Eugène de Beauharnais.  Han hade utnämnts av Napoleon 1805.
Kronprins Oskar gifte sig vid en katolsk vigselceremoni med den endast 16-åriga Josephine av Leuchtenberg, "hon var vacker att se, lång, smärt och okonstlad".  I samband med vigseln med kronprins Oskar förde Josephina med sig en rad av kungahusets smycken till Sverige; bl.a. det Leuchtenbergska safirgarnityret och kamédiademet. Dessa ingår idag i Sveriges riksregalier och bärs av kungahuset kvinnliga medlemmar vid officiella tillfällen som Nobelmiddagar.
Josephina behöll sin katolska tro även som svensk drottning. När Josephina kom till Sverige följde även familjens slottskaplan med henne. Han blev hennes biktfader och präst för den lilla katolska församlingen i Stockholm. Att vara katolik i Sverige vid den tiden var belagt med starka restriktioner. Josephinas katolska tro var stark hela livet. Hon medverkade till uppförandet av Eugeniakapellet och Sankta Eugenias katolska församling i Stockholm.
Josephina ägnade sig åt en omfattande människovårdande verksamhet och var med och grundade en rad institutioner till hjälp åt behövande fattiga, döva, blinda, änkor och barn.  Stiftelsen Josephinahemmet grundades 1873
Inom katolska kyrkan i Sverige har Josephina alltsedan sin död vördats som en stor välgörare och en av de viktigaste personerna inom kyrkan i Sverige sedan reformationen. Josephina ligger begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 

Intressant nog har alltså Klippans pastorat inom sina gränser en kyrka, Josephinas kyrka, som är invigd och tillägnad en svensk Drottning Josephina, som aldrig övergav sin katolska övertygelse och kärleken till sina medmänniskor. Hennes namn och minne finns för alltid inristat i sockenkyrkans murar, som påminnelse och förebild för sentida efterföljare.

/Per Linderfalk.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 180 personer. 

 

Färingtofta kyrka ligger sydost om Ljungbyhed.

GPS-koordinater:

X: 56.04595
Y: 13.37657