6. Transporter och kommunikation

Vi vill minska våra utsläpp som beror på transporter, både av pastoratet ägda fordon och genom körning med privata bilar i tjänsten.

Mål

Vi vill minska våra utsläpp som beror på transporter, både av pastoratet ägda fordon och genom körning med privata bilar i tjänsten.

Här är några exempel på det vi gör:

  • Vi har utbildat hela personalen i eco-driving.
  • Vi uppmuntrar våra anställda att minska antalet resor med egna bilar genom att erbjuda utbildning och stöd för digitala möten, uppmuntra samåkning och användning av kommunala transportmedel och pastoratets inköpta elcyklar.