Illustratör: Susanne Engman (behöver ej anges vid användning).
Avsedd att användas inom hållbarhetsrelaterad kommunikation. Miljö/ekologisk hållbarhet.
Foto: Illustratör Susanne Engman

6. Transporter och kommunikation

Vi vill minska våra utsläpp som beror på transporter, både av pastoratet ägda fordon och genom körning med privata bilar i tjänsten.

Mål

Vi vill minska våra utsläpp som beror på transporter, både av pastoratet ägda fordon och genom körning med privata bilar i tjänsten.

Delmål

1. Vi ska utreda möjligheterna till utbildning av vår personal i eco-driving under 2020.

2. Vi ska utbilda vår personal i eco-driving under 2021.

Åtgärdsprogram

1. Vi ska ta in offert från körskola. Kostnaden budgeteras för 2021.

2. Vi ska följa det program för utbildning som överenskommits med körskolan.