Det här är vi

Klippans pastorat innefattar Klippans, Riseberga-Färingtofta och Östra Ljungby församlingar. Vi har åtta kyrkor i vårt pastorat och är ca 55 anställda. Vår kyrkoherde är Tomas Wassenius.