Det här är vi

Klippans pastorat innefattar Klippans, Riseberga-Färingtofta och Östra Ljungby församlingar. Vi har åtta kyrkor i vårt pastorat och är ca 55 anställda. Vår kyrkoherde är Tomas Wassenius.

Kontakta vår expedition

Kontaktuppgifter till vår personal hittar du under fliken Personal.

Kontakta oss om kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsexpeditionen hittar man i Östra Ljungby, i den fina Församlingsgården på Byvägen 3.

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra anställda. Välkommen att höra av dig!

Vårt hållbarhetsarbete

Nu är vi miljödiplomerade enligt steg 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering! Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Beslutande organ

I Klippans pastorat har vi ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och tre församlingsråd.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Styrdokument och årsredovisning

Här kan du hitta budget, verksamhetsplan och årsredovisning.

Medlem i Svenska kyrkan

Här hittar du information om ditt medlemskap och vad kyrkoavgiften går till.