Andliga övningar

Andlighet… vad är det egentligen? Och varför behöver vi det?

Andlighet kan ha olika betydelse för oss. Det kan vara en gemenskap med Gud, människor och naturen, där vi får möjlighet att fördjupa vår tro och vårt liv, och öva upp tilliten till att vi aldrig är ensamma. Det handlar även om att ta hand om sig själv, att lyssna till sitt inre och att leva i kärlek, tacksamhet och respekt för allt levande.
Hur tar vi hand om vår andliga sida?
Om man har någon form av regelbunden andlig övning blir det lättare att hålla ihop sig själv. Det blir extra tydligt vid påfrestningar i livet. Prova en andlig övning. Här visar Andrea några enkla övningar som du kan prova själv hemma.