Klippans kapell

​Klippans kapell är byggt på 1930-talet och är utformad som en mindre kyrkobyggnad. Här förrättas begravningar för alla oavsett trostillhörighet, då religiösa symboler temporärt kan döljas, men kapellet används även vid andra förrättningar och gudstjänster.

Högsta antal tillåtna gäster i kyrkan är 90 personer.

Klippans kapell ligger på Vedbyvägen i Klippan.

GPS-koordinater:

X: 56.13519
Y: 13.15585

Ansvarig vaktmästare

Jonas Iverup

Jonas Iverup

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jonas Iverup

Kontakta Jonas om du har frågor som rör Klippans kapell och dess kyrkogård.