Riseberga kyrkogård

- är den största kyrkogården i pastoratet och här finns det flest gravskicksalternativ. Enbart på denna kyrkogård finns ett kolumbarium. Historiens vingslag känner man när man ställer sig framför Tolls monument eller krigsgravarna från första världskriget med italienska och engelska soldater.

Riseberga kapell

Kapellet används vid borgerliga- samt andra trosuppfattningars begravningsformer.

Urngravplats

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer. Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

Askgravlund

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Kolumbarium

Gravsättning av urnor inomhus i kolumbarium

Kistgravplats

Kistgravplatser finns i såväl gräs som singel.