Skivarps församling

En del av Lunds stift

Skivarps församling - en gemenskap som präglas av Tro, Öppenhet, Närvaro, Hopp

Dop

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Fadern, Sonen och den helige Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:18–20)

Rum för samtal

Ibland tar livet en annan vändning ...

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Kyrkfönstret

Kyrkfönstret nr 3 2023 med utgivningsdag 12 augusti. Läs den här.