Skivarps församling

En del av Lunds stift

Vi får människor att växa i tro, hopp och kärlek till Gud, sina medmänniskor och till sig själva.

Aktuellt just nu: 

Välkomnande av ny kyrkoherde:  På söndag, 14 november, välkomnar vi vår nya kyrkoherde Charles Hägg i Skivarps kyrka kl. 11.00. Efter mässan mingel i församlingshemmet. Varmt välkomna!

Sopplunch 18 november 2021: Varannan torsdag serveras soppa i församlingshemmet kl. 12.00. Föranmälan till Husmor på telefon 0411 55 76 61. För de som vill går vi en promenad innan soppan. Samling vid lekplatsen på Tulpanvägen kl.11.15. Varmt välkomna! 

Småkryp och Storkryp På måndagar kl. 8.30  - 12, välkomnar vi er till denna öppna grupp, som är en mötesplats för familjer med barn 0 - 6  år. Pga pandemin ses vi denna termin i församlingshemmet. Varmt välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

STOLPNING AV GRAVSTENAR

Alla gravstenar på kyrkogårdarna i Skivarps församling har våren 2020 blivit provtryckta. Resultatet är att ca 600 stenar har blivit stolpade för att säkras upp, enligt Arbetsmiljölagen AV 3 kap. Det innebär att gravanordningar måste vara monterade på ett säkert sätt.

Ni som har en grav vars sten blivit stolpad ombedes kontakta expeditionen på telefon 0411 55 76 40 så snart som möjligt för prisuppgift och information.

Gravarna ska vara åtgärdade senast den 31 maj 2021 och det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för detta.