Foto: Michael Hjelt/IKON

Hjälp med gravskötseln

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

För en gravrätt kan ett skötselavtal tecknas. Det innebär att församlingen ser till att graven sköts och ser snygg ut. Priset är beroende av hur stor gravplatsen är. Väljer du att inte teckna ett skötselavtal är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att det är snyggt på graven. Det vanligaste avtalet är ett 1-årigt avtal med förskottsbetalning. Då skickas en faktura i början av året. När man inte längre vill ha något avtal ringer man och berättar det.

Vill du inte teckna ett 1-årsavtal kan du välja att istället teckna avräkningsavtal för 3, 5 eller 10 år. Det innebär att du betalar en större engångssumma och behöver sedan inte tänka på att betala varje år. 

Blomsteravtal

Vill du att graven ska vara extra fin till kyrkliga högtider kan du välja att teckna ett blomsteravtal. Detta innebär att vi smyckar graven fyra gånger om året; till påsk, sommar, Allhelgona och jul.

Har du frågor gällande våra kyrkogårdar eller vill du teckna avtal?
Kontakta församlingen på 0411-55 76 40

Priser för skötselavtal på gravar i Skivarps församling 2023

Urngrav 446 kr/år

Gravplats för en kista: 668 kr/år

Gravplats för två kistor: 824 kr/år

Gravplats för tre kistor: 981 kr/år

Gravplats för fyra kistor: 1 136 kr/år

Gravplats för fem kistor: 1 293 kr/år

Gravplats för sex kistor: 1 437 kr/år

Gravplats för sju kistor: 1  104kr/år

Gravplats för åtta kistor: 1 214kr/år

Gravplats för nio kistor: 1 324kr/år

Blomsteravtal 641 kr/år då får man påsklilja, sommarblommor, höstljung, juldekoration.