Foto: Jenny Sigeman/IKON

Kyrkogård

På våra kyrkogårdar finns följande gravskick att välja mellan:

Kistgravar och urngravar

Dessa finns på alla våra kyrkogårdar.

Minneslund

På våra kyrkogårdar i Skivarp, Västra Nöbbelöv, Östra Vemmenhög och Västra Vemmenhög finns också minneslunder. Vid gravsättning av aska i en minneslund får anhöriga inte närvara. Smyckning sker på en gemensam plats och anhöriga har varken gravrätt eller något skötselansvar.

Askgravlund

Askgravlund hittar du på Skivarps och Östra Vemmenhögs kyrkogårdar. Vid gravsättning av aska i en askgravlund får anhöriga närvara. Namnet på den avlidne graveras tillsammans med födelse- och dödsår på en bronsplatta som sätts upp vid en gemensam smyckningsplats. Plattan sitter uppe under gravfridstiden som är 25 år. För en askgravlund finns ingen gravrätt och anhöriga har inte heller något skötselansvar. I askgravlunden är det avsatt en plats för smyckning med blommor och ljuständning.

 

 

Har du frågor gällande våra kyrkogårdar eller vill du teckna avtal?
Kontakta församlingen på 0411-55 76 40

Har du frågor gällande det praktiska arbetet på kyrkogårdarna?
Kontakta Marcus Ransheim, kyrkogårdschef, 0411-55 76 46

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Avgiften finansierar begravningsverksamheten.

Hjälp med gravskötseln

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

Vem ansvarar för vad?

Vad kan du som anhörig själv göra inför en begravning? Vad är ditt ansvar? Många vill gärna vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Du har ansvar för en hel del men kan även överlåta mycket till begravningsbyrån.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

För alla bestämda gravplatser finns gravrätter. Gravrättsinnehavare kallas de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten.

begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett av Länstyrelsen utsett ombud. I Skivarps församling är det Yvonne Jandréus, 070-757 02 94.

  Har du frågor om våra kyrkogårdar? Kontakta

 • Marcus Ransheim

  Marcus Ransheim

  Kyrkogårds- och fastighetschef, Kontaktperson vid krishantering

  Mer om Marcus Ransheim

  Ansvarig chef för vaktmästeri, kyrkogårdsverksamheten samt fastighetsbeståndet i församling