Foto: Albin Hillert/IKON

Dop

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Fadern, Sonen och den helige Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:18–20)

Alla har sin egen bild av vad som ryms i det mysterium som vi kallar dop. Dopet rymmer alla våra svar, för bakom det står inte bara mänskliga händer fyllda med vatten utan faktiskt Gud själv. Gud låter dopet rymma ett löfte om att alltid vara med oss, ett löfte om Guds Ande, genom livet i tro, tvivel och förundran.

Blev man inte döpt som barn är det inget hinder. Det finns nämligen ingen åldersgräns – alla är lika välkomna i Guds stora familj.

Det är genom dopet som vi blir medlemmar i Svenska kyrkan.

NÄR OCH VAR? 

Vi har dop på lördagar och söndagar. Kontakta expeditionen på 0411-55 76 40 om du vill boka ett dop.

KOSTNADER 

Dopet kostar inget. Dopdräkten kan lånas gratis.

LOKALER TILL DOPFEST  

Vi har församlingshem i Skivarp, Västra Nöbbelöv och Östra Vemmenhög som man kan hyra. Vill du boka? Kontakta församlingen 0411-55 76 48.

HUR FÖRKLARAR VI DOPET FÖR BARN?

Inte alla barn döps när de är små och då kan det vara bra att förklara vad dopet innebär. Samma sak gäller syskonen till barnet som döps - vad är det egentligen som händer och varför gör man på det sättet? Nedan hittar du en kort film anpassad för barn om hur dopet går till och vad det innebär. 

andra saker som vi tror du kan vara intresserad av

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bläckpenna och ett oskrivet brev.

Dopbrev – en personlig dopgåva

Dopbrevet är ett brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps, för att sedan ge det längre fram i livet.