Så här behandlar vi dina uppgifter

Från och med den 25 maj träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen.

Har du frågor som berör Skivarps församling är du välkommen att kontakta dataskyddsombud, eva.katsler@svenskakyrkan.se (kyrkoherde i Blentarps församling), 070-508 95 96

Läs mer på hemsidan för nationell nivå, vilken gäller hela Svenska kyrkan.