Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Högmässa och Gudstjänst

Bestämmelser om Svenska kyrkans gudstjänster finns i kyrkoordningens femte avdelning Gudstjänst.

I kap. 17 finns bestämmelser om Gudstjänstliv. Inledningstexten till 17:e kapitlet lyder enligt följande.
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag.
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.

Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst.
I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet,
firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De
som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och
göra kärlekens gärningar, till mission och diakoni.

Våra alternativ

Vi alternerar vanligtvis mellan de olika kyrkorna Skivarps, Västra Nöbbelövs och Östra Vemmenhögs kyrka.  

En mässa innebär att du som är döpt har möjligheten att ta emot nattvarden. Gudstjänst är utan nattvard. 

Kyrktaxi

För kostnadsfri kyrktaxi: Ring 0411-456 00 senast dagen före önskad resa till någon av våra gudstjänster.

Swish

Swisha gärna till kollekt eller andra hjälpgåvor på 123 5418751. Skriv i meddelandefältet för vilken söndag kollekten gäller.

Dop

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Fadern, Sonen och den helige Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:18–20)

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling...

Begravning

Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva.