Foto: Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1085118

Västra Vemmenhögs kyrka

Högt uppe på en kulle ligger den medeltida kyrkan med sitt torn från 1800-talet.

Redan på slutet av 1100-talet byggdes här en liten kyrka utan torn. Kyrkklockan hängde i en klockstapel vid sidan om. Den äldre kyrkan var en romansk anläggning med långhus och kor. Den är noga beskriven i början på 1800-talet i ”Allt som förtjänas var uppmärksamt uti kyrckorne”.

Under 1700-talet byggdes ett kyrktorn av gråsten från åkrarna i närheten. I början av 1800-talet kom man fram till att kyrkan behövde renoveras. Då ingenting hände tog bönderna, under ledning av Dragon Lundström, själv iniativ till den kyrkan som står här än i dag. Den gamla delen av kyrkan revs och ersattes med en vitkalkad kyrka. Tornet fick vara kvar som det alltid varit. På en tavla utanför kyrkdörren kan man läsa namnen på de som var med och reste kyrkan.

Altaruppsatsen dateras till 1618. Här fanns förr en altartavla med motiv från korsfästelsen. Den hänger nu i gravkapellet. Nuvarande altartavla är skapad av Ola Larsson och är en kopia va Carl Blochs altarmålning i Hörups kyrka. Motivet bygger på Jesus ord ”Kommen till mig I alle, som arbeten och ären betungade”. Predikstolen tros härstamma från samma tid. Kyrkklockan i tornet bär årtalet 1793. Orgeln är byggd av den kände orgeltillverkaren V A Lundahl från Malmö och installerades 1880.

Den nuvarande kyrkan har haft en föregångare sedan 1200-talet. Den äldre kyrkan var en romansk anläggning med långhus och kor. Den är noga beskriven i början på 1800-talet i ”Allt som förtjänas var uppmärksamt uti kyrckorne”