Foto: Magnus Aronsson/IKON

Rum för samtal

Ibland tar livet en annan vändning ...

Ibland när vi kanske minst anar det drabbas vi av något som är svårt att bära. Då finns vi i Svenska kyrkan här för dig.

Själavårdssamtal

Det finns möjlighet för dig att samtala, helt gratis och under total tystnadsplikt, med en av oss präster.

Själavårdssamtal har alltid funnits i kyrkan och som också kan betraktas som vägledning i svåra situationer, som till exempel i relationer, moraliska och etiska frågeställningar. Eller bara för att kunna leva ett så sant kristet liv som möjligt.

Samtalen går till på så sätt att du tar kontakt med någon av oss präster. Vi bokar en tid som passar eller tar samtalet på stående fot om det finns möjlighet, till exempel efter Gudstjänsten på söndagar. 

Samtalet kan äga rum i församlingshemmet eller i kyrkan.

Kontakta någon av våra präster

Charles Hägg  0411 55 76 41 charles.hagg@svenskakyrkan.se
Maria Thorsson  0411-55 76 43 maria.thorsson@svenskakyrkan.se

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Två lila penséer växer i en murspricka.

Tankar inför helgen

"En dag ska alla murar falla. Muren mellan dig och mig, den ska vara borta då. Men kanske kan vi, redan nu, redan innan “en dag” är här, börja skrapa lite på cementen..." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.