Foto: Magnus Aronsson/IKON

Rum för samtal

Ibland tar livet en annan vändning ...

Ibland när vi kanske minst anar det drabbas vi av något som är svårt att bära. Då finns vi i Svenska kyrkan här för dig.

själavårdssamtal

Det finns möjlighet för dig att samtala, helt gratis och under total tystnadsplikt, med en av oss präster.

Själavårdssamtal har alltid funnits i kyrkan och som också kan betraktas som vägledning i svåra situationer, som till exempel i relationer, moraliska och etiska frågeställningar. Eller bara för att kunna leva ett så sant kristet liv som möjligt.

Samtalen går till på så sätt att du tar kontakt med någon av oss präster. Vi bokar en tid som passar eller tar samtalet på stående fot om det finns möjlighet, till exempel efter mässan på söndagar. I samtalet, som styrs av dig, hjälper vi dig att se tydligare vart du är på väg, stöder och ger dig hopp genom vår tro på Kristus.

Samtalet kan äga rum i församlingshemmet eller i kyrkan.

Kontakta någon av våra präster

Gunnar Pelinka, 0734-44 86 01
Elsvig Liljeberg, 0411-55 76 43

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Närbild på en kaffekopp som hålls mellan två händer, och två samtalande människor i bakgrunden.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

Robin hade som vanlig slagit sig ner i soffan hos den gamla kvinnan. Astrid hette hon. De hade kommit nära varandra sedan den dag hon första gången bjöd in honom på kaffe. Läs Tankar inför helgen med prästen Charlotte Frycklund.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.