Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda 2018–2021

Svenska kyrkan är byggt på demokratiska grunder. Du som medlem röstar fram de som du vill skall leda församlingens övergripande riktlinjer till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.  Kyrkofullmäktige utser ledamöter till kyrkorådet, valberedning, valnämnd och revisorer.

ledamöter

Gunilla Rosman, ordförande (POSK)
Stefan Wittgren, vice ordförande (POSK)
Per Bonander (POSK)
Bengt Andersson (POSK)
Gabriella Bertilsson (POSK)
Cecilia Sjöstrand (POSK)
Åke Magnusson (POSK)
Cecilia Thorén Bonander (POSK)
Bo Larsson (POSK)
Elisabeth Pedersen Rosman (POSK)
Jenny Larsson (POSK)
Camilla Wittgren (POSK)                                                                                                            Agneta Pettersson (POSK)
Gull-Britt Olander (Obunden)
Sylvia Johansson (SamL)


Ersättare 

Camilla Falk (POSK)
Pernilla Evertsdotter-Lund (POSK)
Göran Rosman (POSK)
Erika Persson (SamL)
Arnold Persson (SamL)                                                                                                            Britt Olsson (Saml)                                                                                                              Elizabeth Freij (Saml)

Kyrkorådet

ledamöter

Per Bonander, ordförande, tel. 0708-550023
Gull-Britt Olander, vice ordförande, tel. 070-2566069
Åke Magnusson                                                                                                                      Cecilia T Bonander                                                                                                                Bengt Andersson
Erika Persson

Ersättare

Bo Larsson                                                                                                                              Gabriella Bertilsson (POSK)

revisorer

Thomas Nilsson
Lennart Svensson

Nomineringsgrupperna

SamL = Samlingslista i Skivarps församling
POSK = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan