Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda 2022 - 2025

Svenska kyrkan är byggt på demokratiska grunder. Du som medlem röstar fram de som du vill skall leda församlingens övergripande riktlinjer till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.  Kyrkofullmäktige utser ledamöter till kyrkorådet, valberedning, valnämnd och revisorer.

Ledamöter

Katharina Widler Karlsson, ordförande (POSK)
Roland Persson, vice ordförande (POSK)

Bengt Andersson (POSK)

Malin Bennborn (POSK)

Gabriella Bertilsson (POSK)

Per Bonander (POSK)

Bo Larsson (POSK)

Pernilla Evertsdotter Lund (POSK)

Åke Magnusson (POSK)

Cenitha Nilsson (POSK)

Gull-Britt Olander (POSK) 
Ronny Persson (S) 

Suzanne Rahm (POSK) 

Maria Wharton Stjärnskog (S) 

Jessica Öien (S)

 

Ersättare 

Gunilla Jacobs (POSK)
Ragnar Jacobs (POSK)
Gun-Lis Lönnborn (POSK)
Britt Olsson (POSK)
Tom Reiman (POSK)

Kyrkorådet

Ledamöter

Per Bonander, ordförande (POSK)
Gull-Britt Olander, vice ordförande (POSK)
Gabriella Bertilsson (POSK)                                                                                            Bo Larsson (POSK)                                                                                            

Åke Magnusson (POSK)

Ronny Persson (S)

Charles Hägg (kyrkoherde)

 

Ersättare

Roland Persson (POSK)

Britt Olsson (POSK)

Gunilla Jacobs (POSK)                                                                                                                                                                                                                            

Revisorer

Thomas Nilsson
Lennart Svensson

Nomineringsgrupperna

POSK = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
S = Socialdemokraterna