Barn- och familj

Vision för församling:

Vi får människor att växa och mogna i tro, hopp och kärlek, till Gud, sina medmänniskor och till sig själv

Till våra grupper är alla barn är välkomna, oavsett om de är glada, blyga, busiga, lugna eller vilda. Du är viktig och välkommen!

Våra barn- och familjverksamheter är gratis. Kaffe serveras till självkostnadspris.

 

Information om höstterminen 2021 kommer att läggas upp inom kort.

Ansvarig: Patricia Ljunggren, diakon 0411-557645 
 

Barnens egna böner

"Krama mig ofta så blir jag glad och trygg, låt mig känna mig älskad även om jag varit stygg.

"Stå fast, ni som är vuxna, trots mina prövningar och test, för även om jag klagar är ni ändå bäst.

"Visa mig i handling vad respekt är för något. Lär mig se det vackra i världen runt omkring.

"Tala om för mig att jag duger just precis som den jag är och låt mig ofta höra att jag är er väldigt kär.

"Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor och kom ihåg att man kan leka även om man blivit stor."