Foto: Magnus Aronsson/IKON

Våra kyrkor

Skivarps kyrka

Skivarps kyrka byggdes på 1150-talet i huggen kalksten. Kyrkan lär vara Vemmenhögs härads äldsta. Helgedomen byggdes högt och tjänade många år som sjömärke.

Svenstorps kyrka

Kyrkan som invigdes 1854 är belägen vid den natursköna platsen Näsbyholmssjön.

Västra Nöbbelövs kyrka

Stora delar av dagens kyrka uppfördes under 1100-talets mitt. Kort efter att kyrkan uppfördes byggdes ett torn, som på andra våningen hade ett rum för byns storman.

Västra Vemmenhögs kyrka

Högt uppe på en kulle ligger den medeltida kyrkan med sitt torn från 1800-talet.

Östra Vemmenhögs kyrka

Från 1100-talets kyrka finns endast en dopfunt i skånsk sandsten kvar. I gravkoret vilar många av de som bott på Dybäcks slott.

Boka dop eller vigsel?

Välkommen att höra av dig till oss 0411-55 76 40.