Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asarums pastorat

Öppna dörrar, öppna händer och öppet hjärta!

Asarums pastorat söker Präst

Kontakta Kyrkoherde Karin Elmblad telefon 0454-32 86 10

Asarums pastorat söker Fritidsledare

Kontakta Kyrkoherde Karin Elmblad telefon 0454-32 86 10

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Veckans gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Här kan du läsa vad som är på gång i vårt pastorat!

Nyheter i Asarums pastorat

Här kan du läsa vad som är på gång i vårt pastorat!

Här kan ni läsa och ta del av konsertutbudet i Asarums kyrka

Konserter

Här kan ni läsa och ta del av konsertutbudet i Asarums kyrka

Asarums kyrka fylls av gospelmusik den 23 mars kl.18

Gospelkonsert

Asarums kyrka fylls av gospelmusik den 23 mars kl.18


Omsorg om människor i olika livssituationer.

Diakoni

Omsorg om människor i olika livssituationer.

Här kan du läsa mer om hur du söker och skänker 
till pastoratets fonder.

Fonder

Här kan du läsa mer om hur du söker och skänker till pastoratets fonder.

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen”

Skyltning på kyrkogårdarna

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen”

General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen GDPR

General Data Protection Regulation