Foto: Jessica Norlin

Svängsta kyrka

Året 1932 byggdes ett församlingshem i Svängsta som ibland användes som kyrka.

Efter en större ombyggnad 1968 då bl a en altarprynad av keramik införskaffades, blev församlingshemmet Svängsta kyrka. En klockstapel byggdes på planen framför kyrkan. 

Audioguide om Svängsta kyrka

Starta guidningen

Panoramavy av Svängsta kyrka

www.rondell.net