Asarum-Ringamåla församling -Hållbart Arbete

Här kan ni läsa om Asarum-Ringamåla församlings hållbarhetsarbete.

Fattigdom

För Svenska Kyrkan i stort och för oss här i Asarum-Ringamåla församling är mission och hjälp mot fattigdom, såväl lokalt som i andra länder, en viktig del.

Hunger

Med hjälp av vår miljö- och inköpspolicy, vill vi bidra till att minska hungern i världen.

Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är viktiga byggstenar till hur vi människor ska må bra och orka med vår vardag.

Utbildning

Lokalt i Asarum-Ringamåla församling bidrar vi till utbildning genom våra Gudstjänster, konfirmationer och mission. 

Jämlikhet & Jämställdhet

Vi följer Biskop Johans uppmaning att stödja människor i nöd och krissituationer, genom att utbildas i begreppet ”Att vara kyrka”! 

Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Arbetet för en ekonomiskt hållbar värld handlar om att använda och förvalta resurser ansvarsfullt och långsiktigt.

Hållbarhet

Här i Asarum-Ringamåla församling arbetar vi aktivt för bibehållande av den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.

Biologisk mångfald

Åtgärder vi arbetar med för att gynna den biologiska mångfalden. 

Vatten

Lokalt arbetar vi för att spara på vatten och säkerställa miljön runt om och i våra kyrkor och kyrkogårdar.

Vårt lokala samhälle

Lokalt arbetar vi med Öppen kyrka, öppna händer, öppna dörrar och öppna hjärtat

Transporter

Vi arbetar ständigt med att se över vårt sätt att bidra till att hålla ned sättet vi färdas på i tjänsten.

Samarbete

Vi samarbetar över gränserna med församlingarna i Karlshamns kommun.

Globalt partnerskap

Svenska Kyrkan ställer sig bakom Agenda 2030 och deltar därmed i världens pågående hållbarhetsarbete.

Har du frågor kring hållbarhet är du välkommen att kontakta
Linda Karlsson Robson, Kommunikatör, 0454-32 86 17
Eller
Marie Louise Elmgren, ordf Kyrkorådet 070-340 92 85