Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Dataskyddsförordningen GDPR

General Data Protection Regulation

Asarum-Ringamåla församling informerar

Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ”General Data Protection Regulation”, att gälla som lag i Sverige.

Dataskyddsförordningen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv 95/46 EG. Förordningen kommer att kompletteras med ytterligare svensk lagstiftning på vissa områden. Samma dag kommer nu gällande personuppgiftslag (PuL) att upphöra att gälla.

Den nya förordningens syfte är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register.

Den nya dataskyddsförordningen gäller för alla juridiska personer, ideella föreningar m.m. Detta innebär att det även kommer att påverka hur Asarum-Ringamåla församling behandlar medlemmarnas personuppgifter.

Övergripande information om hur trossamfundet Svenska kyrkan arbetar och tänker kring behandling av personuppgifter hittar du här: Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

I det fall du har några frågor på ovanstående, kan du vända dig till vårt dataskyddsombud: Johan Abrahamson på telefon 0709-320141, eller skicka ett mail till johan.abrahamsson@svenskakyrkan.se

Asarum-Ringamåla Församling
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum
Telefon: 0454-32 86 00
E-post: asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se