Transporter

Vi arbetar ständigt med att se över vårt sätt att bidra till att hålla ned sättet vi färdas på i tjänsten.

Egen bil

Asarum-Ringamåla församling har en egen bil som personalen kan boka när resor ska göras i tjänsten. Detta bidrar till att vi samåker och håller kostnaderna nera för resor i tjänst.

Kollektivtrafiken

Vid längre resor i tjänst, bokas i den mån det går, resor med kollektivtrafiken

Leveranser

När vi beställer kontorsmaterial ifrån Office Depot körs hela beställningen ut när allt material ifrån deras lager är packat som en leverans. 

Kurser

Istället för att hela arbetslaget ska resa iväg på kurs bokar vi in föreläsare på plats/digitalt i den mån det går.