Foto: Kristina Strand Larsson, Ikon

Fonder

Här kan du läsa mer om hur du söker och skänker till Asarum-Ringamåla församlings fonder.

Det finns möjlighet att ansöka om medel vid särskilda behov. Är du bosatt i Asarum-Ringamåla församling så finns Hilma Bergwalls fond och församlingens hjälpkassa. Det finns också möjlighet att bidra till någon av våra fonder.

Hilma Bergwalls fond är en av våra fonder som två gånger per år delar ut medel. Du kan läsa mer om den här. 

Församlingens Hjälpkassa
Om du behöver söka medel, kontakta diakon eller kurator, se kontaktuppgifter nedan. 

Du kan även skänka gåvor till församlingens hjälpkassa genom BG 502-7818, märk insättningen med: ”Församlingens hjälpkassa”.

Asarums Blomsterfond
Medel går till uppvaktningar av församlingens äldre medlemmar. Du kan även skänka gåvor till BG 502-7818, märk insättningen med: ”Asarums Blomsterfond”.

Ringamåla Minnesfond
Du kan även skänka gåvor till BG 5350-7687, märk insättningen med: ”Ringamåla Minnesfond”. 

Har du frågor kontakta 
Församlingskurator Anneli Väpnare 0454-328631 eller 
expeditionen 0454-328600. 
Mejl: asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se