Fattigdom

För Svenska Kyrkan i stort och för oss här i Asarum-Ringamåla församling är mission och hjälp mot fattigdom, såväl lokalt som i andra länder, en viktig del.

Vi samarbetar med olika organisationer som exempelvis ACT Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset etc.

Genom kollekter och aktiva insamlingar till länder som exempelvis Jemen och Ukraina, bidrar vi till förbättrade levnadsbetingelser, utbildning och medcinsk hjälp. Kyrkan hjälper också svenskar i utlandet genom SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet).

Asarum-Ringamåla församling arbetar även aktivt här i Sverige för att hjälpa dem som har behov. Därför stödjer vi organisationen MIKA, i Karlshamn.

Lokala fonder

Här kan du läsa mer om hur du söker och skänker till Asarum-Ringamåla församlings fonder.
Det finns möjlighet att ansöka om medel vid särskilda behov. Är du bosatt i Asarums pastorat så finns Hilma Bergwalls fond och församlingens hjälpkassa.
Det finns också möjlighet att bidra till någon av våra fonder.

Hilma Bergwalls fond är en av våra fonder som två gånger per år delar ut medel. Du kan läsa mer om den här. 

Församlingens Hjälpkassa
Om du behöver söka medel, kontakta diakon eller kurator, se kontaktuppgifter nedan. Du kan även skänka gåvor till församlingens hjälpkassa genom BG 502-7818, märk insättningen med: ”Församlingens hjälpkassa”.

Asarums Blomsterfond
Medel går till uppvaktningar av församlingens äldre medlemmar. Du kan även skänka gåvor till BG 502-7818, märk insättningen med:
”Asarums Blomsterfond”.

Ringamåla Minnesfond
Du kan även skänka gåvor till BG 5350-7687, märk insättningen med: ”Ringamåla Minnesfond”. 

Har du frågor kontakta
Församlingskurator Anneli Väpnare 0454-328631 eller
Expeditionen 0454-328600.
asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se