Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Hilma Bergwalls fond

Enligt Bergwalls testamente ska utdelningsbara medel ”... främja dels vård av behövande sjuka dels ungdoms vård och fostran...” Fondens medel delas ut inom Asarum-Ringamåla församling. För att kunna ansöka ska du bo inom församlingen. Det går att ansöka om fondmedel ur Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november.

Denna viljeyttring utgör ett viktigt fundament i styrelsens beslut rörande inkomna ansökningar. Från och med 2013 sammanträder stiftelsen för Hilma Bergwalls fond 2 gånger om året, i april och november. Inkomna ansökningar samlas ihop och hanteras vid nästkommande möte. Du måste vara folkbokförd inom Asarum-Ringamåla församlings gränser.FÖR ATT KUNNA BEVILJAS BIDRAG SKA ANSÖKAN VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 1 APRIL ELLER 1 NOVEMBER INNEVARANDE ÅR.

Ladda ned och skriv ut ansökan här

HILMA BERGWALL

Asarumsfödda Hilma Bergwall (1879-1965) donerade vid sin bortgång 425 000 kronor till Asarums och Mölndals församlingar. Hilma Bergwall (född Andersson) växte upp tillsammans med föräldrar och sju syskon i Tostarp, Asarum. Hilma var barnbarn till Johan Andersson, ”organist” i Asarums församling mellan 1827-1862. I vuxen ålder var hon verksam som apoteksbiträde på Öland och senare i Mölndal tillsammans med sin man, apotekaren Edvard Bergwall. Efter sin makes bortgång flyttade Hilma 1930 till Stockholm där hon bodde fram till sin bortgång 1965, 86 år gammal.

Dottern Brita beskriver sin mor i en artikel i Sydöstran 1966, som ”fantastisk livlig och klar och mycket engagerad i föreningsverksamhet” Hilma var också djupt religiös. Trots att Hilma inte besökte Asarum så ofta, var hon under hela sin livstid varmt fäst vid sin barndomsbygd. Asarum och hennes föräldrahem bidrog till att forma hennes personlighet vilket alltså till sist kom att ge uttryck i den donation hon åstadkom genom sitt testamente som fick namnet Hilma Bergwalls fond.