Foto: Magnus Aronson/IKON

Gemensam församlingsinstruktion

Öppna dörrar, öppna händer och öppet hjärta!

Sedan 2021 har Asarum-Ringamåla församling en ny församlingsinstruktion. Det är ett grunddokument som sätter ord på församlingens förståelse av sin omvärld, vad det innebär att vara kyrka här och hur vi tolkar vårt uppdrag. Hela dokumentet vill vi sammanfatta i en mening: "Öppna dörrar, öppna händer och öppet hjärta".

Skälet till att orden "öppna dörrar" finns med i församlingsinstruktionen är att kyrkorådet, kyrkofullmäktige, personalgrupp och ofta sa ordet öppenhet som en beskrivning av församlingen. När du och jag möter församlingen ska en av känslorna som väcks hos oss vara upplevelsen av öppenhet. Det ska vara lätt att komma in i gemenskaper i de olika verksamheterna och det ska vara lätt att hitta sin plats i gudstjänstlivet. Vi vill vara gemenskap som ger oss alla möjlighet att växa som människor och växa i vår tro.

Det är en öppenhet att få ta emot och ge varandra i församlingen av våra gudserfarenheter. Några har fått i särskilt uppdrag att förkunna ordet (predika) och dela ut sakrament (dop och nattvard) men alla döpta har fått i uppdrag att dela med sig till andra om vem Jesus är. Är vi på riktigt öppna för varandras erfarenheter kommer det att förändra oss – som individer men också som församling.  

Foto: Linda Robson

Ett liv med öppna händer är ett liv där Guds Ande tillåts leva och verka. Öppna händer kan låta enkelt men är en utmaning. Jesus utmanar oss att våga leva, ett i världen ofritt liv, dvs erkänna vårt behov av andra människors gåvor och av Guds kärlek. Då blir vi de friaste av alla människor då ägodelar, makt och rädsla måste släppa taget om oss.  

Öppna dina knutna händer så att du kan ta emot, öppna dina slutna ögon först då kan du se, öppna också hela hjärtat, ta emot vad Gud vill ge. Våga leva livet öppet, våga leva det. (Joel Tobiasson, Göran Berglund).

Asarum-Ringamåla församling vill att all vår verksamhet och vårt gudstjänstliv ska präglas av "ett öppet hjärta". Vi ska kombinera känsla och förstånd, bibliskt perspektiv på hjärtat med vår tids tankar om vad hjärtat symboliserar. Vi ska låta ordbilden peka på ett pastorat som både kan tänka klokt och strukturerat och har plats för livets alla känslor. Vi ska vara en församling där det öppna hjärtat får peka på att vi vill vara öppna för Guds tilltal i vår tid och för människan som vi möter.  

I alla tre ordparen, öppna dörrar, öppna händer, öppet hjärta ryms en församlings alla uppgifter: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. För att kunna leva i församlingsinstruktionens riktning behöver vi öppna upp i alla riktningar och relationer för att mötas. Den som lägger örat mot pastoratet ska höra Livets pulsslag.

Klicka här för att ta del av hela församlingsinstruktionen:
Gemensam församlingsinstruktion 2021-2025

Foto: qthomasbower i www.flickr.com