Foto: Linda Robson

Asarums minneslund

Gravskiktet i Asarums minneslund är avsätt för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska ska grävas ner inom ett gemensamt område.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. (En gravvård är ett minnesmärke av sten, trä eller järn som placeras vid en grav.)

Området för gravsättning av askor utgörs av en sammanhängande gräsyta som utan avgränsningar direkt ansluter till anläggningens övriga gräsytor och ingår i dess skötsel.

Kostnader

Gravsättning i minneslund är alltid kostnadsfri och kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vård och skötsel.

Gravsättning i minneslund

Gravsättning i minneslund är ett alternativ för gravsättning utan upplåtande av gravrätt inom en gemensam anläggning och där gravsättning är helt anonym, vilket inte ger möjlighet för anhöriga att närvara vid gravsättning. Asksättning utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och helt utan anhörigas medverkan. Askan sätts utan urna. Gravsättning kan inte ske under vinterförhållanden!

Smyckning

All smyckning sker på den gemensamma smyckningsplatsen. Smyckning får ske med snittblommor, kransar och gravljus. Gravljus placeras i de fasta ljusbärarna. På grund av säkerhetsrisken får inte marschaller tändas, gravlyktor är inte heller tillåtna.

Kontakta oss på Expeditionen

Våra öppettider
Mån-Ons & Fre kl.10-12:00 
Tfn 0454-32 86 00
asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se

Post och besöksadress:
Asarum-Ringamåla Församling
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum