Foto: Magnus Aronson Ikon

Förtroendevalda

Vid kyrkovalet röstas det fram personer som på olika nivåer inom kyrkan skall besluta om och företräda kyrkan. De kyrkliga valen äger rum vart fjärde år.

Asarum-Ringamåla församlings kyrkofullmäktige
Ordinarie
Lennart Ung, Ordf
Inger Löfblom Sjöberg, 1:a vice Ordf.
Lars Karlsson
Sören Abrahamsson
Laila Johansson
Bengt Källström
Pernilla Zielinski
Andreas Enocson
Jan Bremberg
Håkan Alfredsson
Marie Louise Elmgren
Bengt Arnesson
Ellen Persson
Arne Karlsson
Sten Wijkander
Maria Rundqvist
Kerstin Samuelsson
Ola Persson
Sigurd Ståhl
Hillevi Carlsson
Tomas Hågbäck
Katrin Johansson
Kerstin Ifvarsson
Inez Gustafsdotter
Lena Dahlman Florén

Ersättare
Henrik Häggblad
Lena Andersson
Ulrika Eriksson
Uno Alfredsson
Fredrik Nordin
Annica Elmart
Analie Frostle Jonasson

Kyrkoråd
Ordinarie
Marie Louise Elmgren, Ordf.
Sten Wijkander, 1:a vice Ordf.
Lars Karlsson
Lennart Ung
Ellen Persson
Annica Elmart
Bengt Arnesson
Ola Persson
Jan Bremberg
Inger Löfblom Sjöberg

Ersättare
Arne Karlsson
Sören Abrahamsson
Tomas Hågbäck
Kerstin Samuelsson
Laila Johansson
Katrin Johansson
Henrik Häggblad
Inez Gustafsdotter
Kerstin Ifvarsson

Valnämnden 
Ordinarie
Ola Persson, Ordf.
Inger Löfblom Sjöberg, 2:a vice Ordf.
Arne Karlsson
Bengt Arnesson
Kerstin Samuelsson

Ersättare
Lennart Ung
Jan Bremberg
Kerstin Ifvarsson
Johan Abrahamsson

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ledamot från Asarum-Ringamåla församling
Marie Louise Elmgren

Ersättare
Katrin Johansson

Revisorer
Gunnar Bylund
Stig Nydahl