Asarums församlingskår

Asarums Församlingskår tillhör Svenska kyrkan och samlas till gemenskap, engagemang och trivsel.

Kommande Cafékvällar kl 18.00 i Pingstkyrkan - Asarum
måndag 19 augusti
måndag 16 september
måndag 14 oktober
måndag 11 november
måndag 9 december - Lucia

Vi vill...

-skapa opinion för kristna värderingar i samhället.
-främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.
-vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter.

Välkommen i vår gemenskap!
Du behövs!