Foto: Linda Robson

Asarums askgravlund

Området för gravsättning av askor utgörs av en cirkelrund yta som är indelad i fem fält, genomkorsad av gångytor och bevuxen med sedum/örtvegetation.

Inom området finns en gemensam plats för smyckning, vila och meditativa tankar. Anläggningen vårdas och underhålls i sin helhet av kyrkogårdsförvaltningen.

Kostnader

Upplåtelse av en asksättningsplats inom gravskicket askgravlund är alltid förenad med en kostnad för namnbricka med inskription och montering, samt del i den gemensamma namnbäraren. 

Gravsättning i Askgravlund

Gravsättning i Askgravlund är ett alternativ för gravsättning utan upplåtelse av gravrätt inom en gemensam anläggning och där föreskrifterna ger möjlighet till:
• att känna till var den avlidnes aska är gravsatt
• att närvara vid gravsättning
• att den avlidne identifieras med namnplatta på gemensam namnbärare
• att gravsätta ytterligare aska bredvid den tidigare
• att skötselansvaret ligger på upplåtaren

Gravsättning kan inte ske under vinterförhållanden!

De individuella platserna får inte ha några egna avgränsningar, planteringar, gravstenar eller andra garvsmyckning.

GRAVSÄTTNINGEN

Gravsättning av askan är inte anonym, vilket ger möjlighet för anhöriga att närvara vid gravsättningen. I varje plats finns utrymme för två askor. Platserna upplåts i enlighet med fastställd indelningsplan och efter den turordning som anvisas av kyrkogårdsförvaltningen.

Förtida upplåtelse av plats eller reserverande av plats tillåts inte

Upplåtelsetiden är 25 år, med möjlighet till förlängning enligt kyrkofullmäktiges beslut.

Gemensam bärare för namnplattor

Vid den gemensamma platsen i askgravlunden finns en gemensam bärare för namnbrickor på de gravsatta. Namnbrickan skall vara enhetlig, den tillhandahålls och monteras av kyrkogårdsförvaltningen.

Smyckning

All smyckning sker på den gemensamma smyckningsplatsen. Smyckning får ske med snittblommor, kransar och gravljus. Gravljus placeras i de fasta ljusbärarna. På grund av säkerhetsrisken får inte marschaller tändas, gravlyktor är inte heller tillåtna.

Kontakta oss på Expeditionen

Våra öppettider
Mån-Ons & Fre kl.10-12:00 
Tfn 0454-32 86 00
asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se

Post och besöksadress:
Asarum-Ringamåla Församling
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum