Foto: Jan Tinneberg

GUDSTJÄNSTPRIO 2017-2019

Öppenhet • Äkthet • Hopp • Kärlek • Relation

I Asarum-Ringamåla församling gjordes under 2017-2019 en tydlig huvudprioritering som rörde församlingens gudstjänstliv och inkluderade allt arbete i församlingen. Denna gudstjänstprioritering var ett sätt att i praktisk handling försöka konkretisera församlingsinstruktionen och även kyrkoordningens betoning av att gudstjänsten är församlingens centrum. Det fanns också en underliggande längtan efter levande gudstjänster med ökad delaktighet.


Det här dokumentet är vårt försök, och ett urval, för att sätta ord på de processer som två års gudstjänstprioritering inneburit. Vi har valt att ta med de mest väsentliga delarna under gudstjänstpriot men givetvis har arbetet färgat pastoratet på långt många fler sätt än detta dokument.
Klicka på länken för att läsa om GUDSTJÄNSTPRIO 2017-2019