Foto: Anne Karlsson

Ringamåla kyrka

Genom att Ringamåla bygd blev egen församling 27 mars, 1872 uppkom behovet av en egen kyrka.

Invigning av cafédel i Ringamåla kyrka

Söndagen den 10 april invigdes den nya cafédelen i Ringamåla kyrka. Här kan ni se när Kyrkoherde Gunilla Aquilon Elmqvist klipper bandet och lite mingelbilder ifrån fikat.

Efter många och långa diskussioner beslutades det att kyrkan skulle byggas i Långeboda. Att kyrkan inte byggdes i Ringamåla by, som fick ge namn åt kyrkan och församlingen, berodde på att urberget där lade hinder för anläggandet av en kyrkogård. Stockholmsarkitekten GA Dahl ritade kyrkan och bygget startade 1881. Två år senare stod kyrkan klar och invigdes nyårsdagen 1883.

Kyrkans väderstrecksplacering är ovanligt placerad i syd-nordlig riktning. De flesta kyrkor är byggda i öst-västlig riktning. Pingstdagen 1904 utbröt en brand som förstörde stora delar av kyrkan. Tack vare att ritningarna från byggnationen fanns bevarade kunde kyrkan byggas upp i sitt ursprungliga skick.

Kyrkan invändigt

Altaruppsatsen är snidad av konstnären Stig Karlsson och invigdes vid kyrkans 100-års jubileum 1983. De fem olika bilderna avspeglar Skapelsen och syndafallet, Noas ark, Jesu födelse, Jesu korsfästelse och Kristi himmelsfärd.

1907 inköptes en orgel byggd av Zetterquist till ett pris av 6000 kronor. Orgeln är en så kallad pneumatisk orgel, av vilka endast ett fåtal finns i vårt land. 1997 utfördes en omfattande renovering av pneumatiska orgeln.

På kyrkans södervägg hänger ett krucifix snidat svartek som upphittades i en mosse i närheten av kyrkan vars ålder uppskattas till omkring 5000 år. Krucifixet är skänkt av konstnären Lennart Paulsson.

En av kyrkans rariteter är Gustav Vasas Bibel från 1541. Församlingen äger också ett exemplar av Gustav II Adolfs Bibel som är tryckt 1618.

Två kyrkklockor

Det finns två kyrkklockor; Storklockan och Lillklockan. Storklockan väger 940 kg och har följande inskription: "O land, land, land, hör Herrens ord!" och "Sök Herren medan man kan finna honom, åkallen honom medan han är nära." På Lillklockan står det inskrivet: "Kommen, ty allt är nu redo" och "Saliga äro de döda, som i Herren dö härefter". Vid själaringning ringer man först i Lillklockan om den avlidna är en kvinna, efter en stund faller Storklockan in. Är den avlidne en man ringer det först i den Storklockan och sedan faller den Lillklockan in.

Audioguide om Ringamåla kyrka

Starta guidningen

Panoramavy av Ringamåla kyrka invändigt

www.rondell.net