Diakoni

Omsorg om människor i olika livssituationer.

Diakoni handlar om omsorg och att möta människor i olika livssituationer. Vi erbjuder mötesplatser för samtal och fika, men också enskilda samtal, leva vidare-grupper, för de som förlorat en närstående, samt hembesök.  

Samtal

Ibland behöver man få prata med någon...

Att orka leva vidare

Samtalsgrupper för sörjande

Fonder

Här kan du läsa mer om hur du söker och skänker till Asarum-Ringamåla församlings fonder.

MIKA

MIKA är en mötesplats på ekumeniskt grund, för alla medmänniskor i Karlshamn.