Vårt lokala samhälle

Lokalt arbetar vi med Öppen kyrka, öppna händer, öppna dörrar och öppna hjärtat

Utöver Hjärtat i byn, som är ett led i vår ambition av ge människor i vår församling en möjlighet att träffas och knyta sociala band, bidrar vi till gemenskap genom våra tre kyrkor, barn- och konfirmandverksamhet, körer samt mission i möten med människor, såväl digitalt som fysiskt.

Genom kollekt, ekonomisk och diakonal verksamhet bidrar vi till stöd i det lokala närområdet. Ex MIKA och Hilma Bergwalls fonder.

Kostnader för el och drivmedel påverkar oss på olika sätt. Därför försöker vi använda olika alternativ från el och batteri till bensin/diesel.

Transporterna försöker vi i möjligaste mån att samordna och alla resor sker antingen som samåkning eller med tåg.