Foto: Linda K Robson

Gudstjänst

Gudstjänsten är kärnan i Svenska kyrkans liv och dess uppgift är att skapa möten mellan Gud och människor.

Veckans gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Asarum-Ringamåla församling. Stilla Mässan har sommaruppehåll. Ni hittar alla kommande gudstjänster i kalendern längst upp till höger på sidan, välkomna.

Stilla mässa

Stilla mässan tar sommaruppehåll. Mer info kommer i höst.

ÖPPEN KYRKA

Välkommen in...

Digitala Andakter

Här kan ni ta del av våra digitala gudstjänster, andakter, konserter och hälsningar, vi ses digitalt!

GUDSTJÄNSTPRIO 2017-2019

Öppenhet • Äkthet • Hopp • Kärlek • Relation

Genom många århundraden har kyrkklockorna ljudit över nejderna och kallat människor till gudstjänst. Samma kyrkväggar har omgett flera generationer människors böner, tankar, sorg, glädje och tacksamhet. I Svenska kyrkan förenas en tusenårig tradition med de livsfrågor vi funderar över idag.

Det finns många olika gudstjänstformer vid sidan av söndagens huvudgudstjänst - t.ex. musikgudstjänst, familjegudstjänst och temagudstjänst. Till gudstjänsten är alla välkomna, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. I gudstjänsten lyssnar deltagarna till Bibelns texter och får hjälp att förstå vad de kan betyda för oss som lever idag.

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Att fira nattvard i gudstjänsten är ett sätt att dela vin och bröd som ett tecken på samhörigheten med Jesus Kristus och med andra kristna över hela jorden. Kyrkan står öppen för alla och erbjuder oss sina erfarenheter, sin tro och sin gemenskap.

Välkommen!

För aktuella gudstjänster se almanackan eller läs mer under "Veckans gudstjänster"

Här kan du läsa om vår Gudstjänst prio och forskningsprojektet

Läs mer här...