Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Asarum-Ringamåla församling har ett rum och ett sammanhang för livets olika skeden. Här delar vi glädje när någon döps, konfirmeras och när ett par vigs, men också sorgen när vi begraver en vän eller anhörig.

Dopet

Välkommen att döpa dig eller ditt barn i Asarum-Ringamåla församling. För tidsbokning, kontakta församlingsexpeditionen i Asarum.

Konfirmand

Nu är det dags att anmäla sig till en konfirmandgrupp. Vi har tre olika alternativ som du kan välja mellan...

Vigsel

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund.

Begravning

Död och sorg ställer oss ofta inför frågor om livets mening, Guds väsen och livet efter döden. I sorg är det viktigt att få tolka och uttrycka det som vi inte förstår och att få fördjupa insikterna om livets värde och hoppet.

Information om musik i våra kyrkor och kapell

Med anledning av att det har kommit nya regler kring inspelad musik i offentlig miljö har förutsättningarna för musik i kyrkans lokaler ändrats. Dock finns det möjlighet att ha musik i form av både inspelad och levande musik framfört av våra duktiga musiker. Här för att läsa mer om vilka regler som gäller: