Jämlikhet & Jämställdhet

Arbetet med MIKA
DIAKONI – Diakonens och Kuratorns arbete med människor i behov.
Vi följer Biskop Johans uppmaning att stödja människor i nöd och krissituationer, genom att utbildas i begreppet ”Att vara kyrka”! 
Lokalt exempel är: Hilma Bergwalls fond