Hunger

Med hjälp av vår miljö- och inköpspolicy, vill vi bidra till att minska hungern i världen. Detta gör vi bland annat genom att;

  • Fokusera på hållbara arbetsmetoder lokalt.
  • Säkerställa att våra uppköp sker enligt hållbara metoder.
  • Se till att vi hushållar med vatten och energi.
  • Kyrkan i Asarum-Ringamåla arbetar också aktivt med mission/kollekter/fonder för att bidra till akut hjälp där så behövs. 
  • Arbetet med MIKA är ett led i att både bekämpa hunger men även lokala sociala problem.