MIKA

MIKA är en diakonal samlingsplats på ekumeniskt grund för medmänniskor i Karlshamn. Vi är en ideell förening och huvudmän för MIKA är kyrkor och trossamfund verksamma i Karlshamn; Kristofferkyrkan, Pingstförsamlingen i Karlshamn och Svenska kyrkan i Asarum-Ringamåla, Mörrum-Elleholm och Karlshamn.

En mötesplats
- där varje människa kan bli sedd som för den hon är.
- där människors behov och förmågor behandlas med respekt.
- för gemenskap och delaktighet som lindrar ensamhet och skapar hopp.
- som skapar möjlighet till ökad förståelse mellan människor och grupper i vårt samhälle.
- med möjlighet att fördjupa sitt sökande och sin tro.

Öppettider och verksamheter 
LÄNK till MIKAS sida med vad som är på gång

För mer information
MIKA diakonal samverkan Karlshamn
C/o Karlshamns församling
Kungsgatan 58
374 36 Karlshamn
Föreståndare MIKA Anneli Einarsson
Tfn 0726-70 67 70
anneli.einarsson@mikadiakoni.se

För mer information
www.facebook.com/Mikadiakoni

http://www.mikadiakoni.se/

MIKA har dubbel innebörd dels genom att profeten Mikas övertygelse och tro blir synligt genom ett liv i kärlek och dels Medmänniskor i Karlshamn.