Kyrkor

Välkommen till Asarum-Ringamåla församling tre kyrkor! Här har människor i generationer mött Gud genom gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter, etc. Här kan du stanna till i tystnad och stillhet och tända ett ljus.

Ringamåla kyrka

Genom att Ringamåla bygd blev egen församling 27 mars, 1872 uppkom behovet av en egen kyrka.

Asarums kyrka

Asarums kyrka är en likarmad korskyrka utan torn och har anor från sent 1100- eller tidigt 1200-tal.

Svängsta kyrka

Svängsta kyrka ingår i Asarums församling och var från början ett församlingshem, men efter en ombyggnad 1968 fungerar byggnaden även som kyrka.