Foto: Maria Eddebo Persson

Vigsel

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund.

De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet.

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina egna önskemål. Ni kan påverka val av psalmer, böner och textläsning. Ni kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att ”älska varandra i nöd och lust, tills döden skiljer er åt”. Att vigas i kyrkan kostar inget om man är medlem i Svenska kyrkan. Kostnader för extra sång och musik kan dock tillkomma.

Vigsel i Asarum-Ringamåla församling

För vigsel i Asarum-Ringamåla församling, kontakta expeditionen. En präst kommer sedan att ta kontakt med er och tillsammans går ni igenom vigseln.

Brudkrona och brudbåge

Om ni önskar vigsel i Asarums kyrka kan ni även får låna vår brudkrona och brudbåge. Brudbågen fästes i nedre/övre delen av Asarums kyrka. Det är ni själva som står för smyckningen av brudbågen och montering på dagen för vigseln. Efter vigsel kan ni låna med er brudbågen till lokalen annars är det bara till att låta den stå kvar i kyrkan så tar kyrkovaktmästarna hand om nedmonteringen.
Brudbågen är stor och går inte att dela, släp behövs för att frakta bågen.
Vill ni boka brudbågen/brudkronan görs det hos expeditionen. 

Information om musik i våra kyrkor och kapell

Med anledning av att det har kommit nya regler kring inspelad musik i offentlig miljö har förutsättningarna för musik i kyrkans lokaler ändrats. Dock finns det möjlighet att ha musik i form av både inspelad och levande musik framfört av våra duktiga musiker. Här för att läsa mer om vilka regler som gäller:

Kontakt - Vigsel

Expeditionen
Öppettider: mån-ons samt fre kl.10-12
Tfn 0454-32 86 00

Fax 0454-32 86 05

E-post