Utbildning

Lokalt i Asarum-Ringamåla församling bidrar vi till utbildning genom våra 
Gudstjänster, konfirmationer och mission. 

Genom kollekt till bland annat Furuboda skola och andra typer av engagemang bidrar vi till att ge barn i olika länder via ACT Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset möjlighet att gå i skola.