Foto: Magnus Aronson /IKON

Swish

Vill du Swisha in kollekten vid gudstjänst, evenemang, öppna grupper etc.

Swisha kollekten i Ringamåla

Här finner ni information om hur ni swishar till kollektändamålen i Ringamåla kyrka.

Swisha kollekten i Asarum och Svängsta

Här finner ni information om hur ni swishar till kollektändamålen i Asarums och Svängsta kyrka.

Swisha vid konsert/arrangemang/gåva

Här finner ni information om hur ni swishar vid konsert/arrangemang/gåva