Drop-in dop

Ett drop-in dop behöver du inte planera för eller boka i förväg.

Kom som du är och låt döpa dig själv eller ditt barn. Du behöver inte göra någon anmälan om dop i förväg. Vi ordnar präst, musiker, dopklänning och tårtfest. Det enda du behöver göra är att komma!
Liksom vid andra dop kostar inte ett drop-in dop någonting. 

Nästa drop-in doptillfälle i Asarums kyrka:
16 november 2024

Ta med legitimation

Det är bara några saker du behöver tänka på i förväg. Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge barnets personnummer och ta med undertecknat samtycke från vårdnadshavare som inte är med vid dopet  
samtliga vårdnadshavares legitimation.  Ett barn som har fyllt tolv år måste också själv vilja bli döpt.  
Den som vill döpas som vuxen ska ta med sin legitimation. 

Om ni inte är folkbokförda i Sverige, eller saknar personnummer, kontakta Karin Nordin.

Vill du veta mer
Kontakta Karin Nordin 0454-32 86 36
karin.nordin@svenskakyrkan.se